Referat fra Generalforsamlingen 25 april 2017.

Referat Åby Biblioteks Venners Generalforsamling 25 april 2017.  Åby Bibliotek.

 1. Valg af dirigent. Per Godsk.
 2. Valg af stemmetæller : Afventer behov.
 3. Formandens beretning. Kommentarer til beretning: der er siden opgørelsen betalt for yderligere 40 medlemmer, der er måske et problem i forhold til opkrævning af kontingent, folk glemmer at betale. Har man overvejet at jagte de medlemmer der er faldet fra. Vi har 319 følgere på Facebook. Aktiv gruppen vil gerne yde et stykke arbejde for at opsamle de tidligere medlemmer. Er vi blevet en slags krigsveteraner? Man skal også tænke på om hvor længe Bibvenner kan blive ved med at eksisterer hvis medlemstallet stadig falder. Det er måske ikke et spørgsmål om antal medlemmer, men mere indhold og aktiviteter i forhold til støtten af Åby bibliotek.
 4. Torben fremlagde beretningen i en meget positiv ånd, der afspejler lysten og interessen for det frivillige arbejde der lægges i Bibvenner. Derefter en omtale og tak til samarbejdes partnerne. Tak til John for foto arbejdet og Helge for medlems registrering. 10 års jubilæum fik en omtale, især fejringen og vores kamp for bevarelsen af Åby bibliotek. Ønsketræet. Årets bogsamling som gik til Åby bibliotek + 10.000 kr. Motivering: fordi et tidligere lukningstruet bibliotek, er i stand til at overleve og udvikle sig. Vi er kommet med i Århus udstillingen i Den gl. By med vores flag og vores kamp. Der arbejdes på en guide tur i udstillingen. Vi har stadig Kulturhuset. Der tegner sig en spændende fremtid i fællesskabet, med Elværket, biblioteket, fællesrådet, sognerådet m. fl. Derfor arbejder vi på at få lavet en fælleskalender. Medlemsbladet erstattes på prøve det næste år med et antal nyhedsbreve. D. 16/4 havde vi 156 medlemmer.
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Keld og Torben fremlægger regnskabet. Der omdeles regnskab. Regnskabet godkendes.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Ingen indkomne forslag.
 9. Fastsættelse af kontingent: Uændret.
 10. Godkendelse af budget: Budget uddeles. Budget godkendes.
 11. Valg til bestyrelsen jfr. § 6.På valg: Thorkild genvalgtTorben G genvalgt Ann Marie går ind i bestyrelsen som supl. for Claus det næste år. Bestyrelsen får via GF lov til selv at finde en 2 supl. 1 supl: Inger Johansen, Leif genvalgt, Torben H genvalgt, Lene genvalgt
 12. Valg af 2 revisorer: Jørgen Højsgaard og Ove Pedersen.
 13. Eventuelt.Generalforsamlingen i 2018 er 24/4 2018.Referent: Inge Houman.
 14. Torben H holder en tale for Claus Rønlev. Claus udnævnes til æresmedlem og får et gavekort på 6 flasker god vin. Claus fortæller lidt om sit liv i revy, to ting der fylder for Claus, da vi fik afskaffet Atom kræft og da vi vandt kampen for biblioteket. Claus er i tvivl om Åbyhøj kan rumme to kulturforeningen? Claus vil gerne have en fusion mellem Elværket og Bibvenner.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*