GENERALFORSAMLING 24. APRIL 2017 KL 18

Generalforsamling, tirsdag den 24. april, start kl. 18 hvor Poul Kidmose vil fortælle. Den ordinære generalforsamling starter kl 19.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved tirsdag den 24. april 2017 kl. 18, hvor vi afholder årets generalforsamling i bibliotekets store sal.

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne, som l kan se på foreningens hjemmeside. Der er valg til bestyrelsen, så kom endelig ud af busken. Vi opfordrer jer ligeledes til at overveje punkter til behandling på generalforsamlingen – mail gerne til haugaard63@gmail.com – inden udgangen af marts måned. Vi håber på stort fremmøde !

På generalforsamlingen vil vores lokale kunstner Poul Kidmose, der primært skriver digte/arbejder i stenskulpturer, fortælle om hvordan han blev kunstner og hvilke drivkrafter der påvirker ham.

Desuden vil der være kaffe, vin og lidt godt til ganen…..

 

ÆNDRINGSFORSLAG TIL BEHANDLING PÅ NÆSTE GENERALFORSAMLING DEN 24 APRIL 2018:

Forslag om vedtægtsændring

  • 2 stk. 1 a) – at være almen nyttig og deltage aktivt i at bevare og udvikle Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7 som det centrum, det er for bydelens sociale og kulturelle foreningsliv i kombination med den mere traditionelle biblioteksfunktion til størst mulig gavn for lokalområdets borgere.

Ændres til:

– at være almen nyttig og deltage aktivt i at bevare og udvikle Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7 som et center for bydelens sociale og kulturelle foreningsliv i kombination med den mere traditionelle biblioteksfunktion til størst mulig gavn for lokalområdets borgere.

Forslag om vedtægtsændringer

De hidtidige vedtægter har en række formuleringer, som er utidssvarende, misvisende eller sprogligt uhensigtsmæssige. Dette rettes med nedenstående 5 ændringer, hvoraf ingen er af principiel karakter.

  • 3. Stk. 4

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves helårligt forud for hvert regnskabsår.

Ændres til:

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves helårligt i januar måned.

 

  • 4 stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst to uges varsel ved annoncering i den lokale dagspresse. Hvor det er muligt informeres medlemmerne elektronisk.

Ændres til:

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes elektronisk og/eller pr. brev med mindst to uges varsel.

 

  • 6 stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på 9 medlemmer, der består af formand, næstformand, sekretær og kasserer samt 5 medlemmer. På lige år vælges formand og 4 medlemmer, og på ulige år 4 medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. I 2006 beslutter bestyrelsen hvilke medlemmer der er valgt for 2 år og hvilke der kun er valgt for 1 år. Suppleanterne samt revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år.

Ændres til:

Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på 9 medlemmer, der består af formand, næstformand, sekretær og kasserer samt 5 medlemmer. På lige år er formand og 4 medlemmer på valg, og på ulige år er 4 medlemmer på valg. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Der kan endvidere vælges suppleanter i et antal på op til 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Suppleanterne samt revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år.

 

 

 

  • 6 stk. 1.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælgerformand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Ændres til:

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

  • 10 stk. 2

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. opløsende generalforsamling.

Ændres til:

Foreningens formue skal i tilfælde af foreningens opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*