Bliv medlem/ KONTIGENT

Medlemskab af Åby Biblioteks Venner koster 125,- kr pr. år.
Medlemskab er for husstanden og giver ret til adgang/rabatpris for dig + 1 ledsager.
Kontigent opkræves i januar måned.

 

Du har følgende muligheder:

  1. Kontakt betaling hos Gissel Møbler, Silkeborgvej 268, bagbygning.
  2. Betaling via netbank til kontonummer 2316 6887168324.
  3. Via Mobil Pay 2538 5380 ( Torben Haugård ) Husk navn!!

Oplys gerne tlf. og e-mail adresse ved indmeldelse

Privatlivspolitik

Aaby Biblioteks Venner indsamler og behandler personoplysninger om foreningens medlemmer.

Der indsamles udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, såsom kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, mail-adresse) samt oplysninger om kontingentbetalinger som grundlag for opretholdelse af medlemskab.

Der indsamles og behandles kun data i det omfang, det er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til foreningens formål og virke, herunder udsendelse af nyhedsbreve samt annoncering af arrangementer. De indsamlede personoplysninger udleveres ikke til tredjepart.

De indsamlede og behandlede personoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.

Indmeldelse i foreningen betragtes som samtykke til, at foreningen registrerer og behandler de for medlemskabets opretholdelse og virke nødvendige oplysninger. Ethvert medlem kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.

De, der har oplysninger registreret hos foreningen, kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om den pågældende.

De, der har oplysninger registreret hos foreningen, kan til enhver tid få rettet, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data.

Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er til stede, fx ved et medlems aktive udmeldelse af foreningen, vil de pågældende data blive slettet hos foreningen.